Bioprodukt Knapovec

Akciová společnost Bioprodukt Knapovec byla založena v roce 1992 ze zrušeného Společného podniku pro živočišnou výrobu Knapovec.

V roce 2010 se jediným akcionářem stala společnost AVENA, spol. s r.o. se sídlem v Dlouhé Třebové, Panský kopec 1. 

Bioprodukt Knapovec a.s. je specializovaným podnikem na výrobu vepřového masa. Průměrný stav zvířat na farmě je 6000 ks, z toho je 500 prasnic základního stáda, od kterých se ročně odchová cca 20 000 selat.

V roce 2011 došlo k rozhodnutí o ozdravení chovu - repopulaci. Tento krok byl vyhodnocen jako nezbytný pro další fungování podniku 

z důvodu neudržitelného zdravotního stavu (vysoké náklady na léky, nízká užitkovost).

Společnost se rozhodla pro holandskou genetiku TOPIGS.

prase prase